در حوزه بحث اقتصاد مقاومتی، رفتار عملگرایانه برای توانمندسازی اقتصاد داخلی، ما را بر آن داشت تا در سال ۱۳۹۵، طرح ملی حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه تولید و مصرف، با تکیه بر توان داخلی قرار دهیم. خط مشی طرح ملی کالای ایرانی(طمکا) بر رفتار دوسویه تولید و مصرف قرار دارد. باور داشتیم که حمایت از تولید داخل، نمی­‌تواند از رفتار یک طرفه مصرف­ کننده سامان بگیرد، بلکه از رفتار متقابل و متأثر تولید و مصرف که زمینه رقابت را ایجاد نماید، شکل خواهد گرفت.

در اجرای طمکا، به تولیدکنندگان داخلی فرصت داده می­‌شود تا به طور مستقیم و با عرضه محصولات خود، نوع رفتار مصرف کنندگان و تغییر سلایق آنها را به وضوح و صراحت ارزیابی کنند تا صرف و صلاح مصرف کننده از کالای ایرانی، به رجحان برتر در انتخاب کالا برای مصرف، تبدیل شود.

گرچه عده­‌ای بر این خط مشی طمکا ارزش غیراقتصادی می­‌دادند، اما جنبه عملگرایی این خط مشی بر تقویت فرهنگ دوسویه تولید و مصرف کالای ایرانی غالب شد و ما را در ادامه مسیر، مصمم و استوارتر نمود.

برای طمکا بسیار مهم بود که محصول تولیدکنندگان داخلی به صورت اقساط، بدون افزایش قیمت و بدون بهره یا کارمزد به مصرف­ کنندگان کالای ایرانی عرضه شود تا رجحان و برتری انتخاب کالای ایرانی در سبد مصرف خانوار، با کاهش هزینه، قابلیت دفاع داشته باشد.

بر اساس مجوز شماره ۰۱۳۹۰۴الف/۹۰ دولت جمهوری اسلامی ایران به طرح ملی کالای ایرانی (طمکا)، مصمم به اجرای خط مشی پذیرفته شده در رفتار دوسویه رقابت­‌پذیری برای کالای ایرانی در سبد مصرف خانوار ایرانی خواهیم بود.