اسامی پذیرنده هایی که در مرحله اول، اعتبار سنجی آنها تایید شده، و با نصب کارتخوان بانک عامل، آماده ارائه تسهیلات به دارندگان کارت های اعتباری و تسهیلات (وام) طرح طمکا با بانک عامل هستند به شرح ذیل اعلام میگردد.

بقیه پذیرنده ها پس از تایید اعتبار سنجی به زودی اعلام خواهد شد